Thessaloniki Magazine

Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος: Πρωτοπορεί στην ποιοτική εκπαίδευση

 

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος είναι ένα από τα καλύτερα ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Κύπρο με φοιτητές από όλο τον κόσμο. Πρόκειται για ένα αναπτυσσόμενο ακαδημαϊκό ίδρυμα με έμφαση στην υψηλής ποιότητας εκπαίδευση και έρευνα και την προώθηση νέων γνώσεων με απώτερο στόχο την παροχή των καλύτερων δυνατών υπηρεσιών στην κοινωνία μας. Οι σπουδαστές του εκπαιδεύονται στις πιο σύγχρονες και προηγμένες επαγγελματικές πρακτικές, με εφαρμοσμένες αναλυτικές μεθόδους και με τη χρήση των πιο σύγχρονων τεχνολογιών αποκτώντας δεξιότητες που τους εξασφαλίζουν τη διά βίου επιστημονική ενημέρωση και ανάπτυξη.

Ιδρύθηκε το 2007 και δέχθηκε φοιτητές για πρώτη φορά τον Σεπτέμβριο του 2010. Είναι το μοναδικό Πανεπιστήμιο στην Πάφο και βρίσκεται στο τέλος της Λεωφόρου Δανάης, στην τουριστική περιοχή της Πάφου ελάχιστα μέτρα από την όμορφη παραλιακή ζώνη, προσφέροντας το ιδεώδες περιβάλλον για σπουδές και φοιτητική ζωή.

Επιπρόσθετα, το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου έχει τύχει αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) της Ελλάδας, ως Ομοταγές Ίδρυμα προς τα ελληνικά ΑΕΙ. 

Ως ένα νέο Πανεπιστήμιο έχει υιοθετήσει τις νέες τεχνολογίες και μεθόδους μάθησης, ώστε οι σπουδαστές να μπορούν να έχουν τον παραγωγικό χρόνο που θα τους εξοπλίσει για επιτυχή σταδιοδρομία και εκπλήρωση των στόχων που έχουν θέσει στη ζωή τους. Πρωταρχικός σκοπός είναι αφενός η δημιουργία ενός δυναμικού μαθησιακού περιβάλλοντος και αφετέρου η παραγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας σε γνωστικά πεδία που σχετίζονται άμεσα με τις ανάγκες της κοινωνίας. Η επένδυση στη σύγχρονη μαθησιακή τεχνολογία και η πρόσληψη ακαδημαϊκού προσωπικού με πολυετή εμπειρία διδασκαλίας και έρευνας σε πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού, αποτελούν τα εχέγγυα για την επίτευξη των στόχων που έχει θέσει το Πανεπιστήμιο. 

Ο σπουδαστής του Πανεπιστημίου Νεάπολις αποκτά αναγνωρισμένο πτυχίο, έχει τη δυνατότητα να συμμετάσχει σε Ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά προγράμματα (Erasmus) και απολαμβάνει τις σύγχρονες υπηρεσίες που προσφέρει η Πανεπιστημιούπολη.

Προσφέρονται πολλές δυνατότητες για την πληρωµή των διδάκτρων, καθώς επίσης υποτροφίες και εκπτώσεις για φοιτητές πλήρους φοίτησης βάσει διαφόρων κριτηρίων (π.χ. υψηλός βαθµός απολυτηρίου, διάκριση σε αθλητικές δραστηριότητες, ειδικές κατηγορίες βάσει κοινωνικοοικονοµικών κριτηρίων κτλ.).

 

Πτυχιακά Προγράμματα

Τα τρέχοντα πτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Νεάπολις καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, τη Λογιστική και Τραπεζική, την Ψυχολογία, τη Νομική, την Εφαρμοσμένη Πληροφορική, την Αρχιτεκτονική, την Αρχιτεκτονική Τοπίου, την Πολιτική Μηχανική και την Εκτίμηση και Ανάπτυξη Ακινήτων.

 

Μεταπτυχιακά Προγράμματα

Τα μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου καλύπτουν επιστημονικά πεδία όπως τη Διοίκηση Επιχειρήσεων, Τραπεζικά, Επενδυτικά και Χρηματοοικονομικά, Δημόσια Διοίκηση, Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση, Διεθνές και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο, Εκπαιδευτική Ψυχολογία, Συμβουλευτική Ψυχολογία, Πληροφοριακά Συστήματα, Ψηφιακή Κινηματογραφική Παραγωγή, Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Διοίκηση Αειφορίας (EIASM), Ιστορία, Θεολογία, Αρχιτεκτονική Τοπίου,  Διαχείριση Κατασκευαστικών Έργων και Real Estate.

 

Εξ Αποστάσεως Μεταπτυχιακά Προγράμματα

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις στα πλαίσια της αναπτυξιακής του πολιτικής, της δια βίου εκπαίδευσης και της συνεχούς προσφοράς του προς την κοινωνία παρέχει Προγράμματα Σπουδών εφαρμόζοντας τη φιλοσοφία της Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Η Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, εξ ορισμού, απευθύνεται σε όλους όσους θέλουν να ακολουθήσουν κάποιο Πρόγραμμα Σπουδών το οποίο προσφέρεται στη βάση νέας μορφής εκπαιδευτικής μεθοδολογίας. Η εν λόγω μεθοδολογία περιλαμβάνει νέες στρατηγικές διδασκαλίας και μάθησης. Τα προγράμματα σπουδών που προσφέρονται είναι σε μεταπτυχιακό επίπεδο και είναι τα ακόλουθα:

Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ), Εκπαιδευτική Ψυχολογία, Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία, Δημόσια Διοίκηση με κατευθύνσεις: Γενική Διοίκηση – Εκπαιδευτική Διοίκηση – Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας.

 

Το Πανεπιστήμιο διαθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις, άνετους χώρους εστίασης, πλήρως εξοπλισμένους χώρους διαμονής των φοιτητών, καφεστιατόριο με πλήρη κουζίνα καθώς και χώρους άθλησης.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.nup.ac.cy